93 442 04 55
CAST

aÏllament tÈrmic

Per aconseguir un òptim aïllament tèrmic la perfileria d'alumini ha d'incorporar trencament de pont tèrmic (RPT).

L'alumini és un metall conductor així que per evitar el contacte de la cara interior amb l'exterior s'intercala un perfil separador de poliamida, reforçat amb fibra de vidre, el qual evita el traspàs de fred o calor d'una zona a una altra.

La incorporació d'un vidre aïllant en aquestes instal·lacions incrementa la seva estanquitat proporcionant excel·lents resultats.

    AVANTATGES:

  • Eficiència energètica i conseqüent reducció d'emissions de CO2
  • Reducció de condensació
  • Possibilitat perfileria bicolor


  • © 2014 Vidreofusió 2013 S.L. All Rights Reserved.                                                                                                                                 Avís Legal
    Carrer de Viladomat, 36, 08015 Barcelona
    Tel. 93 442 04 55
    Email: info@vidreco.cat