Menu Close

Serie Alba Amb Frontissa

SerieAlbaAbisagrada

Característiques

  • Amples de 40 mm de cèrcol i fulla de 47 mm.
  • Sistema de tancament per junta central d’estanqueïtat en EPDM.
  • Capacitat de vidre de 37 mm.
  • Forle de 45, 60 i 80mm.
  • Envidrament amb altura de galce de 22 mm. i amplada fins de 37 mm.

Proves d'assaig