Menu Close

Serie Fulla Oculta 70 RPT

SerieHojaOculta70RPT

Característiques

  • Fusteria de fulla oculta, mínima secció vista exterior 59 mm. i profunditat 70mm.
  • RPT de 34 mm. en marc i fulla.
  • Elevat aïllament tèrmic en marc i fulla.
  • Màxima estanquitat amb triple junta d’EPDM.
  • Cambra europea de ferramenta estàndard.
  • Capacitat màxima de vidre fins a 36 mm.
  • Possibilitat d’acabat bicolor.

Proves d'assaig