Menu Close

Aïllament acústic

Disposem de combinacions específiques de vidre antisoroll, aquest tipus de vidre combinat amb el doble vidre, permet aconseguir una atenuació acústica de entre 28 a 41 dB de soroll l’exterior.

Cal tenir en compte diversos factors a l’hora d’optimitzar les prestacions de qualsevol tipus de tancament, amb incorporació d’aïllants de soroll. La qualitat de materials en murs, terres, sostres, persianes, així com la col·locació per part dels professionals i acabats d’obra, les sortides de cinta de persianes, reixetes de ventilació i segellats finals, són sens dubte factors que influiran a l’hora d’obtenir un bon aïllament acústic.

És recomanable el seu ús en pisos d’entorn urbà o espais sotmesos a sorolls específics.