Menu Close

Aïllament tèrmic

FOTO AISL TERMICO

Per aconseguir un òptim aïllament tèrmic, és aconsellable la perfileria de trencament de pont tèrmic (RPT).

L’alumini és un metall conductor, així que per evitar el contacte de la cara interior amb l’exterior, s’intercala un perfil separador de poliamida, reforçat amb fibra de vidre, el qual evita el traspàs de fred o calor d’una zona a una altra.

La incorporació d’un vidre aïllant en aquestes instal·lacions incrementa la seva estanquitat, proporcionant excel·lents resultats.

Els seus avantatges: Eficiència energètica i conseqüent reducció d’emissions de CO2, reducció de condensació i possibilitat perfileria bicolor.