Menu Close

Avís Legal

Aquesta pàgina està adaptada a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), així com als seus posteriors modificacions, conté els termes i condicions sota les quals VIDREFUSIÓ 2013, SL (NIF: B60212735) ofereix la informació, productes i serveis continguts en el seu lloc als usuaris del mateix. A l’accedir a aquest lloc, l’usuariestà acceptant els termes i condicions. Si vostè com a usuari no acceptés o no estigués d’acord amb ells haurà d’abandonaraquesta pàgina.

1. Àmbit d’Aplicació. Legislació i jurisdicció aplicable.
Els continguts informatius, productes i serveis inclosos en el present lloc estan dirigits a usuaris i consumidors ambresidència a Espanya i es regirà per la legislació espanyola. En cas de controvèrsia quant a la seva interpretació, execució o compliment, les parts, amb expressa renúncia al seu propi fur, si en tenen, se sotmeten expressament a l’exclusivajurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.

2. Protecció de Dades Personals.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal que demanem als nostres usuaris a través de diversos formularis podran ser incloses en fitxers informàtics, aquests fitxers estan registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades Personals, el seu titular és VIDREFUSIÓ 2013, SL (NIF: B60212735), la finalitat és: la gestió administrativa, comercial i de relació amb els usuaris de la web, clients i proveïdors de l’empresa, per poder realitzar l’enviament d’informació sol·licitada sobre els productes i / o serveis de l’empresa, o sobre els serveis contractats “.
Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita, datada i signada, amb indicació del seu nom, cognoms, domicili i fotocòpia de l’DNI, que hauran de dirigir-se a: VIDREFUSIÓ 2013, SL – C / VILADOMAT, 36 -08015 – Barcelona. o a l’correu electrònic: info@vidreco.cat.
Les dades personals recollides poden ser cedides a empreses col·laboradores de VIDREFUSIÓ 2013, SL, així com als seus distribuïdors. No seran en cap cas fetes públiques, excepte en els supòsits en què els propis usuaris siguin els que, amb fins promocionals, els publiquin per procediments en línia o demanin la publicació de manera expressa. VIDREFUSIÓ 2013, S.L. manté les seves instal·lacions, sistemes i fitxers en les degudes condicions per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La custòdia i tractament de les dades personals facilitades per l’usuari a terceres persones o entitats proveïdores de el lloc correspon exclusivament a aquelles i, en conseqüència, l’exercici dels corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició haurà de fer front a aquelles persones, úniques responsables del seu emmagatzematge i tractament automatitzat.
Si vostè és menor d’edat i no compta amb el previ consentiment dels seus pares o tutors legals per incloure les seves dades personals en els formularis, aquesta empresa s’eximeix de qualsevol responsabilitat per no complir aquest requisit.

3. Clau Personal d’Accés
En el cas que s’hagués facilitat als usuaris o clients la possibilitat de crear claus personals d’accés, compostes per un codi de client (login) i una contrasenya (password) per poder visitar zones d’ús restringit, aquests seran els únics que podran fer ús del mateix i, en conseqüència, es responsabilitzaran per totes les operacions realitzades amb aquestes claus.
Amb aquesta finalitat, l’usuari haurà de seleccionar uns caràcters que no siguin fàcilment identificables i mantenir-los en secret.
Facilitar, usar, intentar desxifrar les claus d’accés d’altres o revelar a altres persones no autoritzades és considerat com una greu violació de les normes d’utilització i seguretat.
Si l’usuari tingués raons per creure que la seva clau és o pot ser conegut per alguna persona no autoritzada per a això, haurà de posar immediatament en coneixement de VIDREFUSIÓ 2013, a través del correu: info@vidreco.cat, perquè li sigui assignada una nova.

4. Exactitud de la Informació.
Les informacions contingudes en el lloc han estat elaborades exclusivament amb caràcter divulgatiu i no tenen valor oficial, llevat quan així s’indiqui. VIDREFUSIÓ 2013, S.L. no garanteix que la informació continguda en el lloc sigui exacta, vigent o completa.
Aquesta es proporciona “tal com està” i sota cap circumstància garanteix, de manera implícita o explícita, l’obtenció d’un resultat determinat o la seva adequació a un objectiu concret, pel que VIDREFUSIÓ 2013, SL no es fa responsable de cap pèrdua, ja sigui directament o indirecta, causada com a conseqüència d’una decisió presa basant-se en la informació aquí facilitada. Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en qualsevol moment i sense previ avís.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial.
El contingut d’aquest lloc (incloent dissenys, estructura, combinacions de colors, logotips, animacions, fotografies, fitxers d’àudio i vídeo, etc.) Està protegit per les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Queda prohibida la seva reproducció-excepte per a ús privat de l’usuari -, distribució, comunicació pública i transformació sense la prèvia autorització expressa de VIDREFUSIÓ 2013, SL o dels seus llicenciats i proveïdors, mitjançant sol·licitud a l’adreça: info@vidreco.cat.

6. Hipertextos i enllaços amb altres llocs o Pàgines
El lloc pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers, els continguts, tot i les revisions periòdiques que realitza, no pot controlar en tot moment. La connexió d’un usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant. En conseqüència, el lloc no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seva qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes connexions siguin una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressats o tinguem relació amb els productes o serveis proporcionats o venuts per les mateixes. No obstant això, si observés en elles qualsevol informació que pogués ser contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob o apologètica de el terrorisme o la violència, preguem que ens ho comuniqui mitjançant correu electrònic a l’adreça: info@vidreco.cat, per tal d’estudiar la conveniència d’eliminar-les.

7. Exenció de responsabilidad.
El lloc no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua, sigui directa o indirecta, casual o conseqüencial, causat per l’accés a per l’ús de la mateixa, de les informacions contingudes en ell, dels productes o serveis en ell oferts per tercers o de qualsevol connexió realitzada a altres pàgines o llocs des d’aquest.
El lloc no es fa responsable de possibles errors que es poguessin produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzades, o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament o incorrecta utilització del navegador, ni es responsabilitza o garanteix, de manera implícita o explícita, que l’accés a el lloc sigui ininterromput o que estigui lliure d’error.

8. Validesa.
Si per qualsevol disposició legal o declaració judicial de les normes contingudes en aquests apartats no s’ajustés a Dret, això no és obstacle perquè la resta dels termes i condicions no afectats es considerin vàlids a tots els efectes. VIDREFUSIÓ 2013, S.L. CIF: B60212735 Inscrita al Registre Mercantil – Tom 43960 – foli 174 – full B 442.924.