Menu Close

Estalvi energètic

FOTO AHORRO

L’envoltant d’una construcció desenvolupa constantment diversos canvis en forma de pèrdues i guanys de fred i de calor.

De tots els factors que intervenen en aquests canvis les finestres són els elements més fàcilment renovables i de major repercussió a l’hora de l’ estalvi energètic.

Les instal·lacions realitzades amb el màxim aïllament ens permeten a més un estalvi de fins a un 40% d’aire condicionat a l’estiu i un 60% de calefacció a l’hivern.

Indirectament d’aquesta manera contribuïm a una millora mediambiental amb la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.